Railterminal Gelderland en Knoop 38

Op deze website vindt u informatie over Railterminal Gelderland en Knoop 38. In het gebied rond afslag 38 van de A15 is de provincie Gelderland van plan om Railterminal Gelderland aan te leggen. Hiermee draagt zij bij aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor aantrekkelijker te maken. Ondertussen worden de A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, is er een windmolenpark aangelegd, zijn er plannen voor een zonnepanelenveld en groeit bedrijventerrein Park15 verder. 

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen en de mensen die er wonen, werken en recreëren. Daarom pakken de provincie Gelderland, de gemeente Overbetuwe en de gemeente Nijmegen deze ontwikkelingen in samenhang op. De bundeling aan projecten en initiatieven noemen we Knoop 38, verwijzend naar de afslag aan de A15. 

Nieuwsbrieven

Hier vindt u de meest recente nieuwsbrieven die gaan over de Railterminal Gelderland en Knoop 38.