Waarom in Gelderland bij Valburg?

Waarom in Gelderland?

Gelegen tussen de Randstad en het Ruhrgebied en aansluitend op de transportassen Waal, A15 en Betuweroute, zal de Railterminal Gelderland een schakelfunctie vervullen. Met de railterminal realiseren we een overslagpunt voor het overslaan van laadeenheden (containers, maar ook hijsbare trailers of wissellaadbakken) van weg naar spoor en vice versa. Nederland kent een aantal binnenlandse terminals. Deze richten zich primair op maritieme lading van en naar de Rotterdamse haven. Slechts enkele terminals bieden vervoer over spoor aan. 

De Railterminal Gelderland zal zich hoofdzakelijk richten op het bijladen van lading op de treinen tussen Rotterdam en het Europese achterland. Met dit 'opstartmodel’ kunnen met lage volumes directe verbindingen worden aangegaan met de havens van Rotterdam en Genua en met belangrijke spoorknooppunten zoals Duisburg. Deze bieden de mogelijkheid om extra bestemmingen te bedienen en extra volume aan te trekken.

Waarom bij Valburg?

De Betuweroute is alléén aangelegd voor het vervoer van goederen van en naar Rotterdam, op dit moment  is er geen mogelijkheid om lading uit de regio op treinen te laden. Bij Valburg ligt aan de Betuweroute het zogenaamde Container Uitwissel Punt (CUP) voor containertreinen. Voor de aanleg van de RTG is dit de beste plek in Gelderland langs de Betuweroute, hier liggen al de nodige voorzieningen (negen rangeersporen). Dat bespaart kosten en het ruimtebeslag is hierdoor relatief beperkt. Door deze plek te kiezen, is de Betuweroute niet alleen een doorgaand lint door de provincie, maar kunnen we er ook economisch van profiteren. Een andere locatie aan de Betuweroute richting het westen, bijvoorbeeld in Tiel, is minder interessant. Door de ligging dichter bij Rotterdam is er minder potentie voor lading.