Inpassingsplan

Zienswijzetermijn gesloten

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 lag het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Iedereen die dat wilde, kon hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Inmiddels is de zienswijzetermijn gesloten.

We hebben 54 zienswijzen ontvangen, waarvan twintig unieke. Dit zijn er minder dan toen het inpassingsplan voor de eerste keer ter inzage lag in 2019. Er zijn zienswijzen binnengekomen van diverse lokale en provinciale belangengroeperingen, bedrijven, de gemeente Overbetuwe en een aantal omwonenden.

Op dit moment is de provincie bezig om alle zienswijzen te beantwoorden. De antwoorden verwerken we in een zienswijzenota. Als de zienswijzenota is vastgesteld door Gedeputeerde Staten dan publiceren we die op deze website. We verwachten dat dit begin 2021 is. Alle indieners van een zienswijze krijgen (als de zienswijzenota is vastgesteld) persoonlijk bericht. Waar nodig past de provincie het inpassingsplan aan naar aanleiding van de zienswijzen voordat Gedeputeerde Staten deze naar Provinciale Staten stuurt voor vaststelling.

Hieronder vindt u stap voor stap uitleg over het inpassingsplan. Ook vindt u in de onderliggende pagina's alle documenten. Deze staan ook op een rij onder het kopje Documenten