Inpassingsplan

Stap voor stap door de stukken

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Hieronder vindt u stap voor stap uitleg over het inpassingsplan en de manier waarop u een reactie kunt indienen. Ook vindt u in de onderliggende pagina's alle documenten. Deze staan ook op een rij onder het kopje Documenten