Nieuwsberichten

Laatste digitale spreekuur op 29 juli 2021

Heeft u vragen over Knoop 38 of Railterminal Gelderland? Dan bent u van harte welkom op de laatste twee spreekuren op 22 en 29 juli 2021.

20-7-2021

Overbetuwe maakt bezwaar tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland

De gemeente gaat daarom in beroep bij de Raad van State tegen het inpassingsplan en de Natuurbeschermingswetvergunning.

20-7-2021

Provinciale Staten stellen inpassingsplan Railterminal Gelderland vast

Het inpassingsplan maakt de aanleg van de railterminal, toegangsweg en landschappelijke inpassing mogelijk.

7-7-2021

Bouw transformatorstation vordert

Aan de rand van Park15 worden steeds beter de contouren zichtbaar van het nieuwe onderstation (transformatorstation).

7-7-2021

Start eerste onderzoeken gebied RTG

In aanloop naar de besluitvorming door Provinciale Staten, starten de eerste onderzoeken in het gebied van de RTG.

11-6-2021

Afspraken over aanleg toegangsweg en groenwal

Gemeente Overbetuwe en Provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over de aanleg van de toegangsweg en de groenwal.

11-6-2021

Filmpje van gedeputeerde Christianne van der Wal

De RTG is ruimtelijk inpasbaar en zorgt voor duurzamer goederenvervoer. Het is nu aan PS om de bestemming vast te leggen.

19-5-2021

Vaststelling Inpassingsplan RTG

Op 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of Provinciale Staten het inpassingsplan voor de RTG willen vaststellen.

19-5-2021

U bent welkom op het digitale spreekuur

Elke donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur kunt u tijdens een digitaal spreekuur vragen stellen aan onze omgevingsmanager.

18-5-2021

College Overbetuwe bestudeert inpassingsplan en bespreekt het met raad

Het college bespreekt het onderwerp op 15 juni 2021 met de gemeenteraad en de raad beslist dan over verdere besluitvorming.

18-5-2021