Nieuwsberichten

Agenda met potlood ernaast.

Wijziging planning inpassingsplan Railterminal Gelderland

Door een nieuwe berekening van de stikstofuitstoot van het project Railterminal Gelderland, wijzigt de planning.

17-12-2020

Man zit achter computer.

ProRail test zeilend binnenrijden voor Railterminal Gelderland

ProRail en het vakblad Spoorpro schrijven over test met zeilend binnenrijden.

22-11-2020

Blauw bordje met woord 'fietspad'.

Gemeenteraden en Provinciale Staten akkoord met extra geld voor aanpassing afslag 38

Er komt extra geld beschikbaar voor de aanpassingen van afslag 38 aan de A15.

22-11-2020

Bord met 'te koop' op raam van een huis.

Gemeenteraad Overbetuwe akkoord met aankoopregeling woningen rondom Railterminal

Eigenaren van wie de woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de RTG kunnen hun woning verkopen aan de gemeente.

22-11-2020

Stapeltjes munten.

Begroting goedgekeurd: meer geld beschikbaar voor de railterminal

Op woensdag 11 november jl. keurde Provinciale Staten de begroting goed.

22-11-2020

Vulpen op papier.

Zienswijzetermijn gesloten

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 lag het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Iedereen die dat wilde, kon hierop een reactie geven.

22-11-2020

Logo Commissie m.e.r.

Voorlopig toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft de inhoud van het milieueffectrapport voor de railterminal getoetst en een voorlopig advies uitgebracht.

3-11-2020

Online meeting

Online inloopbijeenkomsten 13 en 14 oktober 2020

Tijdens twee online inloopbijeenkomsten konden betrokkenen vragen stellen over het ontwerp-inpassingsplan dat ter inzage ligt.

15-10-2020

Afslag 38 aan de A15

Volgende stap op weg naar verbetering afslag 38 A15

De college's van Nijmegen, Overbetuwe en provincie Gelderland willen via de begroting aanvullend geld beschikbaar stellen voor afslag 38.

30-9-2020

Logo m.e.r.

Werkbezoek Commissie voor de milieueffectrapportage

Op dinsdagochtend 29 september 2020 heeft de Commissie m.e.r. een werkbezoek gebracht aan het projectgebied van de railterminal.

29-9-2020