Afspraken over aanleg toegangsweg en groenwal

11-6-2021

De gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over de aanleg van de toegangsweg naar de toekomstige Railterminal Gelderland en over de aanleg van de groenwal. De gemeente wordt de formele opdrachtgever van de voorbereiding en de aanleg van de toegangsweg en de groenwal. De provincie draagt de kosten en bereidt de uitvoering voor. 

Provincie en gemeente maakten in 2018 in de overeenkomst over Knoop38 afspraken over het opdrachtgeverschap van de aanleg van de toegangsweg en groenwal en over het eigendom, beheer en onderhoud als de weg klaar is. Daarom wordt de gemeente nu formeel opdrachtgever. Voor het terrein van de railterminal is de provincie Gelderland de opdrachtgever.

De toegangsweg gaat lopen van het kruispunt van de Rijksweg-Zuid en de Reethsestraat naar de railterminal. Ten noorden van de toegangsweg komt de grondwal. Bij de terminal sluit de weg weer aan op de Reethsestraat naar Valburg. De aanleg van de toegangsweg zorgt ervoor dat de Reethsestraat verkeersluw wordt: vrachtwagens moeten over de toegangsweg van en naar de railterminal rijden.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe. 

Terug naar nieuwsoverzicht