Archeologisch onderzoek en vleermuiskasten

6-10-2021

Bureau BAAC heeft deze zomer booronderzoek uitgevoerd op plekken in het gebied waar mogelijk archeologische resten liggen. Uit dit veldonderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval kan zijn. Deze resten worden door de aanleg van de ontsluitingsweg mogelijk aangetast. Daarom vindt komende winter vervolgonderzoek plaats naar de archeologische resten. Dit vervolgonderzoek bestaat uit het graven van een aantal proefsleuven. De exacte locaties hiervan zijn nog niet bekend. In de nabijheid van het kruispunt Reethsestraat-Rijksweg Zuid vindt een archeologische opgraving plaats. Van het resultaat van dit onderzoek houden we u op de hoogte.

Natuurmaatregelen
Dit najaar worden op een aantal locaties extra natuurmaatregelen genomen vooruitlopend op de realisatie van de railterminal en de ontsluitingsweg. Deze zogenaamde mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat schade aan soorten zoals vleermuizen en vogels zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het gaat om maatregelen als het aanbrengen van vleermuiskasten en het plaatsen van een vleermuistoren, de aanleg van nesthopen voor kleine marterachtigen (zoals wezels) en nestvoorzieningen voor diverse vogels zoals de buizerd en steenuil.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe.

Terug naar nieuwsoverzicht