Begroting goedgekeurd: meer geld beschikbaar voor de railterminal

22-11-2020 Stapeltjes munten.

Op woensdag 11 november jl. keurde Provinciale Staten de begroting goed. Hierin vroeg Gedeputeerde Staten aanvullend 20,5 miljoen euro voor de komst van de Railterminal Gelderland. Deze aanvulling bestaat deels uit kosten en deels uit investeringen.

De kosten hebben te maken met het schadeloosstellen en compenseren van omwonenden en het indexeren van uitvoeringskosten, omdat de RTG later wordt gerealiseerd. Ook de geraamde kosten van ProRail voor aansluiting op de Betuweroute zijn herzien. De rekening die ProRail indient, kan nog hoger uitvallen. Hierop heeft de provincie geen invloed. De investeringen hebben te maken met het verduurzamen van de RTG door het zeilend binnenkomen en  investeringen in natuur als compensatie voor stikstofuitstoot.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht