Bouw transformatorstation vordert

7-7-2021

Aan de rand van Park15 worden steeds beter de contouren zichtbaar van het nieuwe onderstation (transformatorstation), dat TenneT en Liander hier bouwen. 

De bouw van het nieuwe onderstation is nodig vanwege de grote vraag naar elektriciteit. In korte tijd zijn in dit gebied veel woningen, bedrijven en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark gekomen en er staat nog een aantal windmolens en zonneweiden op de planning. 

Het huidige transformatorstation zit echter aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander, in overleg met gemeente Nijmegen, aan een nieuw transformatorstation met voldoende capaciteit. Het nieuwe transformatorstation staat op het grondgebied van de gemeente Nijmegen, maar zorgt ook voor een betere elektriciteitslevering voor Overbetuwe. Het nieuwe station is naar verwachting in 2023 klaar. 

Meer informatie is te vinden op de websites van TenneT en Liander.

Dit is een bericht van de gemeente Overbetuwe.

Terug naar nieuwsoverzicht