College Overbetuwe bestudeert inpassingsplan en bespreekt het met raad

18-5-2021

Het college van de gemeente Overbetuwe gaan het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland bestuderen en daarna bespreken met de gemeenteraad. Eerder diende de gemeente Overbetuwe een zienswijze in op het ontwerp-inpassingsplan. Het college gaat nu bekijken hoe deze terugkomt in het inpassingsplan. Het college bespreekt het onderwerp op 15 juni 2021 met de gemeenteraad in een voorbereidende vergadering en de raad beslist dan over verdere besluitvorming. 

Dit is een bericht van de gemeente Overbetuwe.

Terug naar nieuwsoverzicht