Definitief advies Commissie m.e.r

18-5-2021

De provincie Gelderland heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevraagd om de inhoud van het milieueffectrapport voor de Railterminal Gelderland te beoordelen. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Per project wordt een werkgroep met deskundigen samengesteld die afkomstig zijn uit de wetenschap, het bedrijfsleven of van Nederlandse kennisinstituten. Meer informatie over de Commissie m.e.r. is hier te vinden. Ook voor het project Railterminal is een werkgroep samengesteld om het milieueffectrapport te beoordelen.

Milieubelang volwaardig meegewogen
In november 2020 bracht de Commissie m.e.r. het zogenaamde Voorlopig toetsingsadvies uit. In dit voorlopig toetsingsadvies formuleerde de commissie een aantal punten om het milieueffectrapport te verbeteren. Met deze verbeterpunten zijn wij aan de slag gegaan. Deze hebben we verwerkt in een aanvulling op het milieueffectrapport (link opnemen) en opnieuw voorgelegd aan de Commissie m.e.r. Op 19 mei 2021 bracht de Commissie m.e.r haar definitieve toetsingsadvies uit.

De commissie oordeelde het volgende:
"De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop, de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over de Railterminal Gelderland waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen."  

Dit is een bericht van de provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht