Gemeenteraad Overbetuwe akkoord met aankoopregeling woningen rondom Railterminal

22-11-2020 Bord met 'te koop' op raam van een huis.

Eigenaren van wie de woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de Railterminal Gelderland en die uit het gebied willen vertrekken, kunnen hun woning straks onder voorwaarden verkopen aan de gemeente. De gemeenteraad van Overbetuwe ging op 10 november 2020 akkoord met de aankoopregeling die burgemeester en wethouders hadden voorgesteld.

Voor woningeigenaren wiens huis aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de railterminal, heeft de provincie een planschaderegeling: zij krijgen de waardedaling uitgekeerd. Deze planschaderegeling is een van de onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente en provincie sloten in het kader van de railterminal. Daarnaast krijgen deze woningeigenaren dus ook de mogelijkheid hun woning aan de gemeente te verkopen als ze uit het gebied willen vertrekken en ze hun woning zelf niet kunnen verkopen. Deze aankoopregeling was een van de voorwaarden die de gemeenteraad van Overbetuwe in 2017 stelde voor medewerking aan de komst van de railterminal. De aankoopregeling is bedoeld als extra tegemoetkoming voor de bewoners in dit gebied, die de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met diverse ontwikkelingen in hun woonomgeving.

Reguliere marktprijs
De aankoopregeling die de gemeenteraad nu heeft aangenomen, houdt in dat inwoners die in aanmerking komen voor de provinciale planschaderegeling, hun woning ook kunnen verkopen aan de gemeente. Een van de voorwaarden is dat de woning minstens een jaar te koop heeft gestaan voor een reguliere marktprijs en onverkoopbaar is gebleken. Ook moet de woning vóór 14 maart 2007 zijn gekocht door de bewoner.

De gemeente wil geen eigenaar blijven van de woningen en zal deze daarom na aankoop weer verkopen. Eventuele winst of verlies is dan voor rekening van de gemeente. Voor de aankoopregeling reserveert de gemeente 4 miljoen euro.

[LINK naar raadsvoorstel]

Dit is een bericht van de gemeente Overbetuwe

Terug naar nieuwsoverzicht