Gemeenteraden en Provinciale Staten akkoord met extra geld voor aanpassing afslag 38

22-11-2020 Blauw bordje met woord 'fietspad'.

De gemeenteraden van Nijmegen en Overbetuwe en Provinciale Staten (PS) van Gelderland hebben ingestemd met het voorstel om aanvullend geld beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan afslag 38. Het gaat om €14 miljoen waarmee de infrastructuur rondom de afslag wordt verbeterd voor fiets, openbaar vervoer en auto. De regio wil de werkzaamheden koppelen aan die van de verbreding van de A15 door Rijkswaterstaat. Zo kunnen kosten worden bespaard en is er maar één keer overlast.

De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten en Gedeputeerde Staten van Gelderland maakten dit voorstel begin oktober bekend. De gemeenteraden en PS hebben daar onlangs mee ingestemd, als onderdeel van hun begrotingen.

Het geld is bedoeld voor het realiseren van een nieuw viaduct over de A15 en een doorgaande fietsroute tussen Nijmegen en Overbetuwe langs de Griftdijk en de Rijksweg Zuid. Hiermee wordt de afslag klaargemaakt voor de toekomst en wordt de fietsveiligheid vergroot.

Klaar voor verkeersgroei en veilig voor fietsers
Afslag 38 (Elst/Oosterhout) op de A15 vormt een belangrijke schakel in het doorgaande, regionale en lokale verkeer tussen Overbetuwe en Nijmegen en A15. Door groei van het verkeer en ontwikkelingen op Park 15, woningbouwplannen en de Railterminal Gelderland loopt het bestaande viaduct in de toekomst tegen zijn grenzen aan. 

Met de aanvullende budgetten kan de afslag worden aangepast aan de verwachte verkeersgroei in de toekomst en kunnen fietsers veilig doorfietsen. De partijen willen onder meer een nieuw, in twee richtingen bereden fietspad realiseren ten westen van de Griftdijk en de Rijksweg Zuid, tussen de Olympiasingel in Elst en de Keizer Hendrik VI singel in Nijmegen. De beide gemeenten werken het ontwerp verder uit.

Budgetten
Voor een duurzame veilige oplossing voor zowel het snelverkeer als de fietsers is het benodigde bugdet geraamd op €27,9 miljoen. Naast de al eerder toegezegde bijdragen van Rijk (4,3 mln.) was al €9,6 miljoen van beide gemeenten en provincie beschikbaar. In hun begrotingen voor 2021 maken Nijmegen, Overbetuwe en Gelderland nu het resterende geld vrij. Het gaat om €4 miljoen (Nijmegen), €4 miljoen (Overbetuwe) en €6 miljoen (Gelderland).

Dit is een gezamenlijk bericht van de gemeente Nijmegen, gemeente Overbetuwe en provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht