Hoorzitting voor indieners zienswijzen en andere belanghebbenden

18-5-2021

Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 7 juli 2021 een besluit over het Inpassingsplan Railterminal Gelderland en het starten van de onteigeningsprocedure.

Om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om in te spreken, organiseert Provinciale Staten een aparte hoorzitting. Deze is op 16 juni 2021 om 13.30 uur. Meer informatie vindt u in de agenda van Provinciale Staten.

Provinciale Staten heeft de indieners van een zienswijze per brief uitgenodigd voor deze hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunnen de indieners hun reactie op het inpassingsplan aan de Statenleden toelichten. Naast de indieners van een zienswijze kunnen ook andere belanghebbenden gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie

De hoorzitting is openbaar en wordt via internet live uitgezonden.

Terug naar nieuwsoverzicht