Online inloopbijeenkomsten 13 en 14 oktober 2020

15-10-2020 Online meeting

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage. Op 13 en 14 oktober 2020 vonden online inloopbijeenkomsten plaats waar betrokkenen vragen konden stellen over het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport en de overige ontwerp-besluiten. In verband met COVID-19 konden we de bijeenkomsten helaas niet fysiek in Watergoed plaats laten vinden, zoals we eerder deden. 

Elke avond bestond uit twee sessies waar een aantal specialisten antwoord gaven op vragen. Sessie 1 ging over het inpassingsplan, MER, geluid en externe veiligheid en sessie 2 ging over natuur, landschap, water en het definitief ontwerp. De vragen van de deelnemers gingen over geluid (van containers stapelen en van windstromen van de turbines), de fietsveiligheid op de kruising met de Rijksweg Zuid en verkeersveiligheid rondom de terminal. Ook werden vragen gesteld over het groen op de wal en de hoogte van de wal en het groen.

Tot en met 21 oktober 2020 kunt u uw zienswijze indienen. Hier leest u hoe u dit kunt doen. 

Dit is een bericht van de provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht