Start eerste onderzoeken gebied RTG

11-6-2021

Op 7 juli 2021 nemen Provinciale Staten een besluit over het Inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland. In aanloop daar naar toe, starten de eerste onderzoeken in het gebied. Het gaat vooralsnog om inmeetwerkzaamheden en onderzoeken op het gebied van archeologie en niet-gesprongen explosieven. Doel is om te onderzoeken of zaken in de bodem zitten waar we rekening mee moeten houden bij de aanleg van de railterminal en de ontsluitingsweg. 

Inmeten gebied
In juni vindt het eerste onderzoek plaats: het inmeten van het gebied. Dit gebeurt door het bedrijf Fugro dat met een vliegtuig over het gebied zal vliegen. Wanneer dat precies is, kunnen we niet zeggen omdat dit weersafhankelijk is. De vlucht duurt ongeveer 30-45 minuten en het vliegtuig vliegt op zo'n 400 meter hoogte. Dit kan tijdelijk enige hinder geven. Fugro meet precies na hoe het gebied eruit ziet, hoe groot het is, waar bomen staan etc. 

Later in het jaar zullen meer voorbereidende werkzaamheden starten, zoals het nemen van maatregelen voor behoud van bepaalde plant- en diersoorten en het verleggen van kabels en leidingen. Zodra we hierover meer informatie hebben, dan melden we dat op onze website en in de nieuwsbrief. 

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht