Start onteigeningsprocedure

18-5-2021

Voor de aanleg van de Railterminal Gelderland moet de provincie Gelderland percelen aankopen. Wanneer we het met de betreffende eigena(a)r(en) niet eens kunnen worden over de aankoop of de vergoedingvan een perceel, dan kunnen we hiervoor een onteigeningsprocedure inzetten. Hiervoor moet Provinciale Staten een besluit nemen om een onteigeningsverzoek in te dienen bij de Kroon (de regering). Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om tegelijk met het besluit over het inpassingsplan ook het besluit te nemen om de onteigeningsprocedure te starten.

De totale onteigeningsprocedure duurt circa twintig maanden. Gedurende die procedure blijft de provincie in gesprek met eigenaren om tot aankoop van de gronden te komen zonder tussenkomst van de rechter.

Dit is een bericht van de provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht