Voorlopig toetsingsadvies Commissie m.e.r.

3-11-2020 Logo Commissie m.e.r.

De provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om de inhoud van het milieueffectrapport voor de Railterminal Gelderland te beoordelen. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Per project wordt een werkgroep met de juiste deskundigen samengesteld die afkomstig zijn uit de wetenschap, het bedrijfsleven of van Nederlandse kennisinstituten. Meer informatie over de Commissie m.e.r. is hier te vinden.

Ook voor het project Railterminal is een werkgroep samengesteld om het milieueffectrapport te beoordelen dat samen met het inpassingsplan ter inzage heeft gelegen. Op 3 november 2020 bracht de Commissie m.e.r. het zogenaamde voorlopig toetsingsadvies uit. 

Wij zijn blij met het voorlopig toetsingsadvies waarin de commissie het volgende aangeeft: 'Het MER is uitgebreid en logisch opgezet. Er is gebruikgemaakt van veel (onderzoeks)informatie. Voor elk aspect is duidelijk toegelicht welke toekomstige ontwikkelingen relevant zijn voor de effectbeoordeling.’ De commissie ziet wel een aantal punten waarop het milieueffectrapport verbeterd moet worden. De belangrijkste zijn: 

  • Volgens de commissie ontbreekt een goede beschrijving van de inrichting van de midden- en noordvariant. Deze informatie is volgens de commissie wel nodig om te kunnen onderbouwen dat de milieueffecten van de midden- en noordvariant weinig met elkaar verschillen.
  • Daarnaast is niet duidelijk of er mogelijkheden zijn om de railterminal verder te integreren met het containeruitwisselpunt, zonder dat deze elkaar in de weg zitten. Hierdoor is nu niet duidelijk of er een oplossing is die minder ruimte inneemt.

Wij gaan met bovenstaande verbeterpunten aan de slag zullen een aanvulling opstellen op het milieueffectrapport. Voordat Provinciale Staten een definitief besluit neemt, vragen wij de Commissie m.e.r. dan om de aanvulling op het milieueffectrapport opnieuw te beoordelen. De commissie zal dan een definitief toetsingsadvies opstellen.

Dit is een bericht van de provincie Gelderland. 

Terug naar nieuwsoverzicht