Wijziging planning inpassingsplan Railterminal Gelderland

17-12-2020 Agenda met potlood ernaast.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM) heeft een nieuwe versie van het rekenmodel Aerius uitgebracht. Hiermee moeten de effecten van de uitstoot van stikstof op beschermde natuurgebieden worden berekend. Wij moeten voor het besluit Wet natuurbescherming de uitstoot van stikstof voor het project Railterminal Gelderland opnieuw berekenen met deze nieuwe versie.

Naar verwachting sluiten de uitkomsten van de nieuwe berekening niet meer aan bij de berekeningen van het eerdere ontwerpbesluit wat ter inzage heeft gelegen. Daarom vragen we een nieuw besluit voor de Wet natuurbescherming voor de Railterminal aan. Dit nieuwe ontwerpbesluit leggen we opnieuw ter inzage. De huidige aanvraag besluit Wet natuurbescherming trekken we daarom in.

Provincie Gelderland doorloopt de procedure van het inpassingsplan en enkele vergunningen tegelijkertijd. Nu de procedure voor het besluit Wet natuurbescherming opnieuw wordt doorlopen, betekent dit dat het inpassingsplan nog niet ter besluitvorming kan worden voorgelegd. Provinciale Staten zouden naar verwachting begin 2021 een besluit nemen over het Inpassingsplan. Als gevolg van de nieuwe berekeningen en de eventuele vergunningsaanvraag, zal het inpassingsplan ter vaststelling worden voorgelegd rond de zomer van 2021.

Dit is een bericht van de Provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht