Zienswijzetermijn gesloten

22-11-2020 Vulpen op papier.

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 lag het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Iedereen die dat wilde, kon hierop een reactie geven. Inmiddels is de zienswijzetermijn gesloten. 

Provincie Gelderland heeft 54 zienswijzen ontvangen, waarvan twintig unieke. Dit zijn er minder dan toen het inpassingsplan voor de eerste keer ter inzage lag in 2019. Er zijn zienswijzen binnengekomen van diverse lokale en provinciale belangengroeperingen, bedrijven, de gemeente Overbetuwe en een aantal omwonenden.

Op dit moment is de provincie bezig om alle zienswijzen te beantwoorden. De antwoorden verwerken we in een zienswijzenota. Als de zienswijzenota is vastgesteld door Gedeputeerde Staten dan publiceren we die op www.railterminalgelderland.nl. We verwachten dat dit begin 2021 is. Alle indieners van een zienswijze krijgen (als de zienswijzenota is vastgesteld) persoonlijk bericht. Waar nodig past de provincie het inpassingsplan aan naar aanleiding van de zienswijzen voordat Gedeputeerde Staten deze naar Provinciale Staten stuurt voor vaststelling.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht