Nieuwsberichten

Vervolg gebiedsmaatregelen

In juni 2020 heeft het college van Overbetuwe een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen. Hier leest u over het vervolg.

18-5-2021

Hoorzitting voor indieners zienswijzen en andere belanghebbenden

Op 16 juni 2021 is er de mogelijkheid om in te spreken bij Provinciale Staten tijdens een speciale hoorzitting.

18-5-2021

Definitief advies Commissie m.e.r

De Commissie m.e.r. bracht op 19 mei 2021 het definitieve toetsingsadvies uit.

18-5-2021

Start onteigeningsprocedure

Voor de aanleg van de RTG moet de provincie percelen aankopen. Als dat niet lukt, gaat een onteigeningsprocedure in werking.

18-5-2021

Plan voor reclamemast en verwijsmast op Park15

Twee bedrijven, Giesbers en K3Delta, willen een reclamemast respectievelijk een verwijsmast plaatsen op Park15, langs de A15.

30-3-2021

Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming gebieden hier ter inzage

Lees verder om de stukken in te zien.

10-3-2021

Digitaal spreekuur Knoop 38 en Railterminal Gelderland van start

U bent van harte welkom op ons wekelijkse digitale spreekuur!

9-3-2021

Nieuw ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden ter inzage

Met het nieuwe rekenmodel van RIVM hebben we opnieuw de stikstofuitstoot van de RTG berekend.

9-3-2021

Agenda met potlood ernaast.

Wijziging planning inpassingsplan Railterminal Gelderland

Door een nieuwe berekening van de stikstofuitstoot van het project Railterminal Gelderland, wijzigt de planning.

17-12-2020

Man zit achter computer.

ProRail test zeilend binnenrijden voor Railterminal Gelderland

ProRail en het vakblad Spoorpro schrijven over test met zeilend binnenrijden.

22-11-2020