Nieuwsberichten

Start eerste onderzoeken gebied RTG

In aanloop naar de besluitvorming door Provinciale Staten, starten de eerste onderzoeken in het gebied van de RTG.

11-6-2021

Afspraken over aanleg toegangsweg en groenwal

Gemeente Overbetuwe en Provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over de aanleg van de toegangsweg en de groenwal.

11-6-2021

Filmpje van gedeputeerde Christianne van der Wal

De RTG is ruimtelijk inpasbaar en zorgt voor duurzamer goederenvervoer. Het is nu aan PS om de bestemming vast te leggen.

19-5-2021

Vaststelling Inpassingsplan RTG

Op 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of Provinciale Staten het inpassingsplan voor de RTG willen vaststellen.

19-5-2021

U bent welkom op het digitale spreekuur

Elke donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur kunt u tijdens een digitaal spreekuur vragen stellen aan onze omgevingsmanager.

18-5-2021

College Overbetuwe bestudeert inpassingsplan en bespreekt het met raad

Het college bespreekt het onderwerp op 15 juni 2021 met de gemeenteraad en de raad beslist dan over verdere besluitvorming.

18-5-2021

Vervolg gebiedsmaatregelen

In juni 2020 heeft het college van Overbetuwe een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen. Hier leest u over het vervolg.

18-5-2021

Hoorzitting voor indieners zienswijzen en andere belanghebbenden

Op 16 juni 2021 is er de mogelijkheid om in te spreken bij Provinciale Staten tijdens een speciale hoorzitting.

18-5-2021

Definitief advies Commissie m.e.r

De Commissie m.e.r. bracht op 19 mei 2021 het definitieve toetsingsadvies uit.

18-5-2021

Start onteigeningsprocedure

Voor de aanleg van de RTG moet de provincie percelen aankopen. Als dat niet lukt, gaat een onteigeningsprocedure in werking.

18-5-2021