Nieuwsberichten

Plan voor reclamemast en verwijsmast op Park15

Twee bedrijven, Giesbers en K3Delta, willen een reclamemast respectievelijk een verwijsmast plaatsen op Park15, langs de A15.

30-3-2021

Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming gebieden hier ter inzage

Lees verder om de stukken in te zien.

10-3-2021

Digitaal spreekuur Knoop 38 en Railterminal Gelderland van start

U bent van harte welkom op ons wekelijkse digitale spreekuur!

9-3-2021

Nieuw ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden ter inzage

Met het nieuwe rekenmodel van RIVM hebben we opnieuw de stikstofuitstoot van de RTG berekend.

9-3-2021

Agenda met potlood ernaast.

Wijziging planning inpassingsplan Railterminal Gelderland

Door een nieuwe berekening van de stikstofuitstoot van het project Railterminal Gelderland, wijzigt de planning.

17-12-2020

Man zit achter computer.

ProRail test zeilend binnenrijden voor Railterminal Gelderland

ProRail en het vakblad Spoorpro schrijven over test met zeilend binnenrijden.

22-11-2020

Blauw bordje met woord 'fietspad'.

Gemeenteraden en Provinciale Staten akkoord met extra geld voor aanpassing afslag 38

Er komt extra geld beschikbaar voor de aanpassingen van afslag 38 aan de A15.

22-11-2020

Bord met 'te koop' op raam van een huis.

Gemeenteraad Overbetuwe akkoord met aankoopregeling woningen rondom Railterminal

Eigenaren van wie de woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de RTG kunnen hun woning verkopen aan de gemeente.

22-11-2020

Stapeltjes munten.

Begroting goedgekeurd: meer geld beschikbaar voor de railterminal

Op woensdag 11 november jl. keurde Provinciale Staten de begroting goed.

22-11-2020

Vulpen op papier.

Zienswijzetermijn gesloten

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 lag het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Iedereen die dat wilde, kon hierop een reactie geven.

22-11-2020