Nieuwsberichten

Logo Commissie m.e.r.

Voorlopig toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft de inhoud van het milieueffectrapport voor de railterminal getoetst en een voorlopig advies uitgebracht.

3-11-2020

Online meeting

Online inloopbijeenkomsten 13 en 14 oktober 2020

Tijdens twee online inloopbijeenkomsten konden betrokkenen vragen stellen over het ontwerp-inpassingsplan dat ter inzage ligt.

15-10-2020

Afslag 38 aan de A15

Volgende stap op weg naar verbetering afslag 38 A15

De college's van Nijmegen, Overbetuwe en provincie Gelderland willen via de begroting aanvullend geld beschikbaar stellen voor afslag 38.

30-9-2020

Logo m.e.r.

Werkbezoek Commissie voor de milieueffectrapportage

Op dinsdagochtend 29 september 2020 heeft de Commissie m.e.r. een werkbezoek gebracht aan het projectgebied van de railterminal.

29-9-2020

Impressie van railterminal

Plan voor LNG-verkoop bij tankstation Park15 ter inzage

Voor de locatie Rietgraaf 13 in Oosterhout ligt tot en met 4 november 2020 het plan voor LNG-verkoop bij tankstation Park15 ter inzage.

29-9-2020

Stapel papier

Herzien ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter inzage

Het herziene ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland is vastgesteld en ligt van 10 september 2020 tot en met 21 oktober ter inzage.

2-9-2020

Screenshot website

Nieuw uiterlijk nieuwsbrief en website

Het zal u opgevallen zijn: de nieuwsbrief heeft een nieuw uiterlijk.

20-7-2020

Kruispunt

Schuurtje Reethsestraat gesloopt

Provincie Gelderland sloopt het schuurtje dat op het perceel Reethsestraat 1A staat.

20-7-2020

Fietspad naast spoor RTG

Vergunningen tegelijk met IP ter inzage

Provincie Gelderland coördineert een aantal procedures voor de Railterminal Gelderland.

20-7-2020

Fietser op brug over spoor

Vooraankondiging besluit ontwerp-inpassingsplan

Na het zomerreces neemt Gedeputeerde Staten een besluit over het ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland.

20-7-2020