Wat komt er precies?

De provincie werkt met ProRail (beheerder van spoor en Container Uitwissel Punt) en de gemeente Overbetuwe aan een ontwerp voor de railterminal. De terminal is feitelijk een langgerekt platform waarop containers op treinen en vrachtwagens worden gelost en geladen. Dit gebeurt met grote heftrucks (reachstackers) en een kraan die over een railbaan beweegt.

Klik hier       voor het ontwerp en infrastructuur van de RTG of bekijk de animatie

Op de terminal zelf

Op de Railterminal Gelderland mogen twee kranen komen die de containers van en op de trein op de vrachtwagen kunnen hijsen. Deze kranen worden elektrisch aangedreven en bewegen heen en weer over de rails. In plaats van kranen kan ook worden gewerkt met zogenaamde reachstackers die op diesel rijden, om containers op trein of vrachtwagen te laden. Dit gebeurt bij lagere aantallen containers, de investeringskosten voor kranen zijn dan te groot. De containers mogen maximaal 10,5 meter hoog worden gestapeld, dit zijn maximaal vier containers. Ook als er kranen worden gebruikt, zullen op het terrein reachstackers rijden die containers kunnen tillen. Er kunnen per jaar maximaal 90.000 laadeenheden (containers, wisselbakken of hijsbare laadbakken) worden overgeslagen. Dit betekent dat er ongeveer 350 vrachtwagenritten per dag plaatsvinden van en naar de railterminal. Voor vrachtwagens komt er een parkeerplaats.

Toegangsweg

Voor de railterminal leggen we een aparte toegangsweg aan. Er komt een nieuwe openbare weg ten noorden van de Betuweroute. Deze weg die parallel aan het spoor loopt, wordt ook de doorgaande route naar Valburg. De nieuwe weg sluit bij de kruising Reethsestraat aan op de Rijksweg Zuid. Om doorstroming en veiligheid van de verschillende verkeersstromen te garanderen, passen we de kruising aan. Gevolg van de nieuwe toegangsweg is dat de Reethsestraat een autoluw karakter krijgt. Bij de toegang tot de terminal hoeven fietsers en vrachtverkeer elkaar niet te kruisen. De kruising met de Reethsestraat krijgt verkeerslichten die de doorstroming regelen. Bij een aanbod van circa 350 extra vrachtwagenritten van en naar de terminal per dag, verwachten we daarbij geen knelpunten.

Groenzone

Voor een goede inpassing van weg en terminal leggen we over de hele lengte van de railterminal en toegangsweg een robuuste groenzone met een vijf meter hoge grondwal aan. Deze sluit aan bij het landschap en beperkt de beleving van de bedrijfsactiviteiten en het bestemmingsverkeer. Deze inpassing is ontleend aan het eerder met vele partijen doorlopen gebiedsproces Knoop 38. Waar de wal moet worden onderbroken in verband met kruisende leidingen, plaatsen we zichtschermen.